Ara publico a Mossegalapoma.cat

Ep!
A partir d'ara escriuré les meves entrades de blog en català a Mossegalapoma.cat, i continuaré escrivint en castella a Orangoodling.

lunes, enero 29, 2007

La Unió Europea Publica un Informe sobre el programari lliure i els seus avantatges

I m'arriba a través de la llista de mail de la càtedra de programari lliure de la UPC:

La
Comissió Europea ha publicat un informe sobre els avantatges d'utilitzar programari de codi obert en el sector empresarial europeu. L'estudi ha estat liderat per la Universitat de Nacions Unides de Maastricht Centre d'Investigació i Formació Social i Econòmica sobre Innovació i Tecnologia.
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf

Quin horror.. ara m'hauré de llegir 400 pagines més per la meva tesi :-(((( això no s'acabarà mai :_(
Ludo out ( que tinc molt per llegir)

J2MEMicroDB Motor de Base de Dates Open Source desenvolupat a la UPC

Des de fa un any a la UPC hem estat desenvolupant un motor de bases de dades per a J2ME.

Davant aquesta informació poden aparèixer 2 preguntes :
1. Fantastic i què?
2. Fantastico i això que és i perquè serveix?

Pels s'hagin fet la primera pregunta els remeto a una notícia molt més interessant sobre un nen xinès que mata pollastres a crits.

Aquí contesto als que s'hagin fet la segona pregunta i potser tinguin la notícia dels pollastres a una pestanya aquí al costat. J2ME (Java 2 Micro Edition) , és un llenguatge de programació que permet als desenvolupadors programar per a la majoria de telèfons i PDA's. Sempre que el vostre operador no ho impedeixi, el vostre telèfon podrà executar programes fets en aquest llenguatge, la qual cosa té un gran potencial. J2ME és de lliure ús ( encara que encara no és Open Source ) pel que un programador pot descarregar-se gratis els kits de desenvolupament de java.sun.com o altres llocs com les webs de Nokia o Ericson.

El problema és que es tracta d'un kit de desenvolupament molt limitat i si un programador algú vol fer una mica extraordinari com ... no sé... emmagatzemar dades persistents en un arxiu, llavors ha de començar a gestionar els fitxers a nivell de byte. I això és molt bonic i meravellós, permet al programador un control total, però és el que es diu tècnicament "un rollo" . Si volem guardar dades estructurades com registres d'una base de dades, hem d'escriure molt codi, i això duu temps de codificar, provar i mantenir.

Per això hem desenvolupat una sèrie de llibreries, el que es coneix com API ( Application Programming Interface), que permeten al programador de J2EM tractar amb fitxers estructurats (que guarden objectes), amb una capa relacional (per a guardar taules com la d'una base de dades normal), amb indexació amb BTree (si no sabeu no pregunteu, no importa però és guay) i fins i tot una capa (*)que executa "query's SQL" (si, això del select from where ).

El cas es que hem desenvolupat aquestes API's i les hem fet publiques baixos llicència GPL a la nostra web on donem una visió més tècnica.

Fins a la data no existeix res de semblant, almenys que sigui programari lliure o codi obert. Aquest projecte ha estat liderat per Maria José Casany, Pablo Casado i un servidor i han participat els estudiants de projecte de fi de carrera Núria Lara, Jose Antonio Rodriguez, Yolanda Vigil, Miquel Teruel (risitas) a més dels alumnes de la primera edició del Postgrau de desenvolupament d'aplicacions Mòbils i PDA's que perpetrem a la UPC.

A la cuina tenim una part de l'invent que també permet obtenir i enviar dades d'un servidor de bases de dades ( jo que sé un mysql o un Oracle) i estem desenvolupant algunes joguines com una eina per a llegir els fòrums del Moodle des del mòbil.
Ja sabeu , per a més informació J2MEMIcroDB...
Ludo out
* Es que lo de les APIS com esl ogres i les cebes va per capes.

Firefox més usat que IE però windows encara guanya de llarg... estadístiques casolanes

Aquí us presento unes dades que he recopilat de 3 web sites que administro. Os mostro una comparativa del browsers i sistemes operatius que fas servir els visitants d'aquestes webs. La mostra sols té 25.000 visitants, pel que no és massa muy significativa pel que fa a Internet. Però la Web 2.0 va de "la llarga cula"... i aquestes 3 webs formen part d'aquesta cua... o sia que son petites però no despreciables
Espero que us sigui d'interès o/o utilitat.
Ludo out
browser_usage

viernes, enero 26, 2007

I-Legal portal amb informació legal sobre programari lliure


La Càtedra de programari lliure (www.cpl.upc.edu ) de la UPC ha engegat fa un mes el portal i-legal on oferix informació i assessorament. La iniciativa aquesta liderada per la incansable Eulalia Formentí (en la foto) i per Malcom Bain de el bufete LegisTics. El Portal en castellà i català ens oferiex als desenvolupadors de programari lliure una informació molt valuosa si volem distribuir el nostre programari sense complicacions.
http://legal.cpl.upc.edu/
Ludo out

martes, enero 23, 2007

Educación para el desarrollo sostenible...i II


Ahir comentant el llibre "Educació Sostenible. Criteris per a la introducció de la sostenibilitat als processos educatius"parlava de les limitacions que ens imposa la visió del món dualista, lineal i mecanicista (Seguiré quotant el llibre de l'Angells Canadells, tot i jo soc l'únic culpable de les reflexions i conclusions a les que jo pugui arribar... per a experiències de primera mà llegiu el llibre ;-) )
Tant a nivell social i polític com a nivell personal, aquests dualismes han provocat grans divisions, essent un factor de malestar permanent. El buit creat entre aquests dos móns ha causat la pèrdua de referents ètics, la disgregació social i el desinterès per un coneixement que ha perdut la connexió
amb la realitat viva. El sentiment d’'alienació del món és el principal obstacle a l'’hora d’educar, ja que bloqueja el sentiment d'empatia pels demés i impedeixque es desperti el sentit de responsabilitat amb l'’entorn.
El qüestionament d'aquestes premisses (dualisme, mecanicisme, linealitat) ha proporcionat noves formes de coneixement ...
...la teoria de sistemes, de la ciència holista, de la psicologia gestalt, de la física quàntica, de noves interpretacions de la biologia i, sobretot, del pensament ecologista que ha aportat el marc principal on incloure aquests altres continguts.
però
Del que no disposem tan bé és de les eines per canviar nosaltres mateixos (...) Aquest exercici requereix un descondicionament cultural i personal alhora. (...)Per això, els educadors necessiten eines de formació integral.
Crec que aquest és el tema que li correspon “desenredar” a la nostra generació. I no és casual que la nostra època sigui un temps d’intens intercanvi cultural
I ja som dos.
...una educació per a la sostenibilitat ha de situar-se en el lloc de l’'equanimitat; ha de trobar la justa proporció entre l'’acció i la contemplació, entre l’anàlisi i la síntesi. Ha de mirar que els estudiants creixin sencerament, sense perdre la seva pròpia mesura, el seu propi ritme interior.
Per canviar els patrons de comportament, pensament i percepció cal canviar els pressupòsits. La cita que atribueix a Einstein diu "Els problemes no es poden resoldre des del mateix nivell de consciencia que els ha generat",
oferir una perspectiva àmplia que permeti relacionar els diferents nivells de la realitat i, per tant, comprendre millor el moment que es viu.
I dic jo, que la societat de la informació ens pot ajudar a obtenir aquesta perspectiva, a través de les eines de comunicació entre pars i les comunitats virtuals on la col.laboració i el diàleg son l'actitud predominant. Aquí és on tenim eines educatives valuosisimes, no en filigranes educatives multimèdia interactives, sinó en les eines quye permetin la comunicació, l'establiment de relacions i comunitats que transmetin i generin valors.
Culturalment, necessitem fonamentar novament els valors en una interpretació del món no jeràrquica, ni milenarista. Uns valors que se sostinguin en ells mateixos, en la pròpia experiència d'’interrelació amb la comunitat humana i planetària.
Així doncs...
Com contribuir des de l’'educació formal a aquest doble canvi? Cap a on cal transformar l'’escola o la universitat per facilitar aquest procés? (...)
a) clarificar la visió del món emergent;
b) adequar els currículums, la metodologia i l’'organització escolar i la universitària, a aquesta visió del món;
c) admetre la necessitat de canviar interiorment i posar-se a disposició de treballar per aquest canvi.

L'’informe Delors ha sintetitzat així les necessitats de l’educació per el tercer
mil·leni: aprendre a conèixer, a fer, a viure junts i a ser. Educant per tant la
dimensió mental, creativa, social i espiritual

L'informe Delors titulat "learning the treasure within" (aprendre el tresor interior)
http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf és un informe per a la UNESCO elaborat per la comissió internacional per l'educació.

En què consisteix un coneixement no parcial? Com es transmet un coneixement que no és només mental? Com s’ensenya la responsabilitat? Com es fa veure que el món que vivim és el reflex de la nostra ment? Que el coneixement, si no va acompanyat d’un treball interior, no transforma la realitat? Per tant, com canviar interiorment? Com canviar els patrons de comportament, els hàbits socialment adquirits?.
Aquestes són les qüestions que es plantegen si volem anar més enllà d’'una educació teòrica sobre el medi ambient i fer front a la qualitat ètica de les relacions que establim amb les persones i amb el planeta. (...)
a) Com ensenyem? Com ens relacionem amb els alumnes, amb els continguts i amb els materials?
b) Com adequar els currículums acadèmics als valors que volem transmetre?
Som plenament consients els educadors que no sols estem transmetent continguts, sinó que també transmetem valors? Segurament els mestres de primaria en son, però ho son els professors de materies més especialitzades (matemàtiques, quimica, literatura o programació orientada a objectes)...
c) Què és important conèixer?
I aprofitant la benentesa ho deixarem aquí per avui amb una cita que no és de pero surt a Matrix...
Coneixte a tu mateix
Ludo out

lunes, enero 22, 2007

Educació Sostenible.... revisant el llibre

Tal com vaig dir recentment ens ha caigut a les mans el següent llibre : "Educació Sostenible. Criteris per a la introducció de la sostenibilitat als processos educatius" de la Dra.Angells Canadells que ha editat la Càtedra UNESCO de sostenibilitat tecnologia i humanisme de la UPC que és disponible en format electrònic aqui sota llicència creative commons.

Com ja sabreu estic en la feixuga tasca d'escriure la meva tesi doctoral que relaciona d'alguna forma esotèrica la educació, el desenvolupament sostenible, el programari lliure, moodle i els wikis... ja veure'm com m'en surto d'aquesta alquímia... però el cas és que aquest llibre omple molts forats que encara tenia per tapar en la meva línia d'alquímia argumentatoria. I per postres comparteixo la major part del que vaig llegint.

A continuació o en posteriors posts aniré citant alguns paràgrafs que m'han semblat prou interessants ja des de la introducció.
Proposem una reflexió amb els mestres, professors i educadors en general, per tal d’avançar cap a un canvi de consciència que pugui reflectir-se en una cultura de la sostenibilitat.
La major part del que s’ensenya a l'’educació formal –primària, secundària i universitària– està basat en la visió del món que ha originat l’'actual crisis socioecològica, fet que provoca una manca de credibilitat del model educatiu
No puc estar més d'acord, l'educació per al desenvolupament sostenible ha de començar per replantejar un canvi de consciencia que arrenca del model educatiu. I continua donant canya:

La dificultat principal que trobem a nivell educatiu és l’'estructuració fragmentada del coneixement en assignatures i la separació entre coneixement teòric i pràctic.

Toma ya! I segueix la meva heroina...

Un model basat en la concepció mecanicista que ha dominat l’àmbit científic des del s. XVII i que impedeix la visió sencera de la realitat que la comprensió dels problemes actual requereixen.
Estic intel·lectualment enamorat!
Comprendre el món des d’una visió sencera i interconnectada requereix superar dos dualismes fonamentals: l'’escissió entre els éssers humans i la naturalesa i la separació entre el pensament i l’'experiència. Des d’ells s’ha construït una cultura dividida que es reflecteix socialment en l’'absència de referents ètics i en el malestar creixent de la població.
M'encanta! Ara passem al capitol 1: Educar per al canvi de cultura, on es planteja clarament que educar per al desenvolupament sostenible no pot consistir sols en etzibar monsergues ambientalistes (personalment apreto a córrer) sinó que cal canviar una visió del mon que genera intolerància, violència, explotació de recursos i contaminació. Cal canviar els hàbits de pensament i de percepció del mon, fet que, inevitablement, transformarà els nostres hàbits de comportament.

Aquesta visió del mon arrenca de les nostres creences implícites que tenen les seves arrels en el dualisme que apareix en la grecia clàssica.

Per dualisme entenem la visió escindida del món que es va originar a Grècia, dividint el món de les idees, considerat l’autèntic i veritable, i el món dels fenòmens naturals, considerat il·lusori. Un paradigma que ha configurat tota la nostra civilització.
El dualisme filosòfic ha consolidat la separació entre ment i matèria i entre ésser humà i naturalesa, originant un buit cada vegada més gran entre l’'un i l'’altre. Un paradigma que ha anat desplaçant altres formes de saber creient en la superioritat de la racionalitat abstracta.
I no solament hem de culpar el dualisme, també ens afecta la visió lineal de la història que ens fa percebre una idea de progrés que sols pot anar cap endavant. Quan en realitat, si estudiem història amb cura veurem que son molt més freqüents els escenaris en els que la civilització ha reculat que els grans avenços. Us recordo que acabo d'arribar d'Egipte, un indret on es veu clarament com una civilització va anar degenerant. Vegeu com els temples dels faraons Ptolomeus (descendents de Cleaopatra germana d'Alexandre el gran) son sols burdes imitacions de les obres anteriors, i com les obres més magnifiques ( les piràmides ) estaven allà per recordar-los la seva progressiva decadència. Que cal preservar el coneixement perquè es pot perdre i oblidar en el temps (com recoi construien aquelles coses !!)

Bé ho deixo aquí per avui, però continuara...
Ludo out

sábado, enero 20, 2007

Integración Moodle nWiki con Tiddlywiki , importa/exporta y sincroniza

Con mis estudiantes de proyecto de fin de carrera de ingenieria en informática Uri Nieto y alex Moreno, hemos estado estos últimos meses trabajando en una integración de dos softwares libres. Nuestro wiki (nwiki) de Moodle y Tiddlywiki .
http://moodle.tiddlyspot.com
Y eso de que va?

Tiddlywiki es una herramienta que permite tener una wiki (o algo parecido) en un único documento (documento HTML) sin necesidad de un servidor o una base de datos. Mientras se accede al documento desde el sistema de archivos (del ordenador del mismo usuario) el usuario puede editar micro contenido de páginas wiki (llamadas tiidlers). Se puede acceder a una tiddlywiki desde un servidor web, pero solo se permite su lectura. Futuras versiones de Tiddlywiki permitiran comunicación con servidores.

DFWikiteam está desarrollando un conjunto de plugins para Tiddlywiki y scripts para servidores de Moodle para establecer un lazo entre Tiddlywiki y la nueva wiki de Moodle.

Integración Moodle - Tiddlywiki

Los planes de integración se dividen en diferentes fases que estan actualemente en desarrollo.

La primera fase consiste en un mecanismo que permita importar páginas wikis almacenadas en la wiki de moodle (servidor) en un documento tiddlywiki. Esto se consigue con el ImportDFwikisPlugin.

La segunda fase consiste en exportar tiddlers de una tiddlywiki hacia la Nwiki en un servidor Moodle. Esto se consigue con el ExportTiddlersToDFwikiPlugin.

Actualmente, la última fase del desarrollo es el SynchronizePlugin, o plugin de sincronización. Consiste en sincronizar algunos tiddlers de una Tiddlywiki con sus correspondientes páginas wikis en un servidor Moodle, actualizándose mútuamente dependiendo de la última actualización hecha.

ImportDFwikisPlugin

ImportDFwikisPlugin

El ImportDFwikisPluglin se compone de un plugin Tiddlywiki y algunos scripts php. El ImportDFwikisPlugin se conecta con un webservice en un servidor Moodle para conseguir el contenido a importar.

Dónde puedo conseguir el plugin y los scripts ?

ImportDFwikisPlugin puede encontrarse en este documento Tiddlywiki. Los archivos para el servidor y la documentación relacionada se pueden encontrar en en el sitio de DFWikilabs.

Como lo hago funcionar ?

Esta pregunta se divide en dos subpreguntas:ExportTiddlersToDFwikiPlugin

ExportTiddlersToDFwikiPlugin

Este plugin es muy parecido al the importar. ExportTiddlersToDFwikiPlugin se compone de un plugin Tiddlywiki y algunos scripts php. ExportTiddlersToDFwikiPlugin se conecta a un webservice en el servidor Moodle para exportar el contenido de los tiddlers como paginas de la wiki que se elija.

Dónde puedo conseguir el plugin y los scripts ?

En el mismo sitio dónde está ImportDFwikisPlugin. Esto es en este documento Tiddlywiki. Los archivos para el servidor y la documentación relacionada se pueden encontrar en en el sitio de DFWikilabs.

Como lo hago funcionar ?

Lo primero que debe hacer es instalar el plugin. Esto lo puede hacer copiando todo el contenido del plugin en un tiddler nuevo de su Tiddlywiki y añadiendole la etiqueta "systemConfig" o usando el plugin ImportTiddlers, presente en casi todas las Tiddlywikis 2.1.3 (las últimas versiones).

Luego es necesario que se descargue la Tiddlywiki a su ordenador ya que debido a algunas restricciones de seguridad AJAX es imposible conectarse desde un servidor externo a otro servidor externo.

Para hacer funcionar los scripts php siga las mismas instrucciones que para hacerlos funcionar con ImportDFwikisPlugin. Las puede encontrar aquí. Si ya tiene instalado y configurado ImportDFwikisPlugin no hdebe hacer nada mas wink.

Usar ExportTiddlersToDFwikiPlugin

Clique aquí para abrir una página con explicación detallada sobre el uso de ExportTiddlersToDFwikiPlugin.

SynchronizePlugin

Sync

Este es el plugin definitivo, el que hace funcionar todos los otros a la vez (o por lo menos a nosotros ;). Este plugin requiere tener instalado los plugins de importación y exportación para funcionar. Con este plugin usted será capaz de actualizar el contenido de un tiddler con el mismo nombre que una página wiki, exportando el tiddler o importando la página wiki dependiendo de la última fecha de modificación de ambos. Y solo presionando el nuevo botón "synchronize"!

Dónde puedo conseguir el plugin y los scripts ?

SynchronizePlugin puede encontrarse en este documento Tiddlywiki. Los archivos para el servidor y la documentación relacionada se pueden encontrar en en el sitio de DFWikilabs.

Como lo hago funcionar ?

Tiene que tener instalado ImportDFwikisPlugin y ExportTiddlersToDFwikiPlugin en su Tiddlywiki.

Para instalar el plugin visite la SynchronizePlugin página del plugin, copie el contenido del tiddler en un nuevo tiddler llamado "SynchronizePlugin''' en su Tiddlywiki y añádale la etiqueta "systemConfig".

Luego, para crear el tiddler SynchronizePanel, cree un nuevo tiddler, llámelo "SynchronizePanel" y escriba como contenido <>.

La última cosa que debe hacer es modificar su ViewTemplate tiddler. Tiene que modificar la primera linea añadienedo "synchronize" al final. Debe quedar así:

< class="'toolbar'" macro="'toolbar">synchronize' >< /div >

Eso es todo! Recargue su tiddlywiki y verá un nuevo boton en la esquina superior derecha de todos sus tiddlers llamado "synchronize". Aquí tiene un pantallazo:

sync2

Usar SynchronizePlugin

Clique aquí para abrir una página con explicación detallada sobre el uso de SynchronizePlugin .

Desarrollo actual

Actualmente estamos trabajando en nuevas releases del ¡¡¡SynchronizePlugin'''. Puede encontrar información detallada sobre el desarrollo de las aplicaciones en los blogs de los desarrolladores:

viernes, enero 19, 2007

Educació Sostenible. Criteris per a la introducció de la sostenibilitat als processos educatius


M'acaben d'informar que el llibre "Educació Sostenible. Criteris per a la introducció de la sostenibilitat als processos educatius" de la Dra.Angells Canadells que ha editat la Càtedra UNESCO de sostenibilitat tecnologia i humanisme de la UPC esta diponible en format electrònic aqui .

Jo me l'estic imprimint i així que tingui algun comentari a fer el tindreu en aquest blog ben aviat.
Ludo out
ps. òbviament la obra es publica sota llicencia creative commons.

viernes, enero 12, 2007

Decididament Flickr

Amb en Pablo Casado fa temps estem analitzant Flick (de yahoo) i el Picasa web (de google)...
Ambdós son productes que permeten penjar fotos a la web. Cosa que té diverses utilitats. • Potenciar la vanitat ( com a fotògraf, com a model - que no és el meu cas -, com a viatger - m'encanta ferme el xulo explicant on viatjo, però es que m'agrada viatjar renoi!!! - o ésser social )
 • Enviar les fotos amb amics i coneguts.
 • Penjar fotos a la teva web sense gastar amplada de banda ni espai en disc - enllaçant a les URL's de picasa o flickr...
 • O simplement per ampliar les visites de la teva web.
Avantatge e inconvenients.
Avantatges Picasa:
 • La integració amb el sofware Picasa Studio de Google és un punt molt fort. Picasa studio permet fer els retocs fotogràfics més habituals en el 99% dels casos ( aumentar lluminositat i contrast, ulls vermells, retallar i alinear la foto ) en poc més de dos clicks.
  Picasa pemet pujar les fotos a la web i compartir directament.
Desavantatges Picasa:
 • LLicencia: Google et fa cedir els drets de la imatge que penges.
 • Resolució. Google va entregant mica en mica la qualitat a la imatge mentre es descarrega. Això esta molt bé perque comences a veure la imatge ben aviat, però el veure les fotos uns segons borroses crea una sensació des agradable.
Flickr.
 • Proporciona una eina software molt senzilla per pujar les fotos i permet treballar amb el software d'edició que vulguis ( fins hi tot Picasa Studio)
 • Proporciona fins a 200 fotos gratis
 • Permet gestionar la llicencia permetent escollir les Creative Commons
 • Implementa un autentic software social web 2.0
Així que, he adquirit un compte "pro" de flickr per penjar fotos al menys durant el proper any... si us interessen, a la vostre disposició estan. A http://www.flickr.com/photos/orangoodle/
Ludo out
IMG_2204 Turquia del est IMG_2299 IMG_2299 IMG_2299

martes, enero 09, 2007

Ah, y una cosa más... iphone


Hace semanas que vengo predicando la venida del iPhone... y ayer en su keynote speech Steve Jobs, bienamado gurú del tecnogeekismo y el camino hacia la iluminación mediante la tecnología lo ha vuelto a hacer. Nos trae el iPhone.... Y es que el cuerpo nos lo pedía.
Primeras impresiones... se han visto en la red miles de conceptos, diseños y propuestas ( algunos los he colgado en este blog... ) pero ninguno es tan mono como este pitizui... Telefono, IPOD, Televisor, PDA, cámara .... brrrrr

Vamos con las características técnicas que ha recopilado el amigo Pablo :
Apple iPhone!

* Hasta 8GB de disco duro
* Móvil GSM/GPRS/EDGE (SMS - MMS) cuatribanda
* iPod Video !!!
* Camara 2Megapixels
* WiFi (802.11b/g!!!!)
* Bluetooth
* Pantalla táctil de 3.5'' (320 by 480 at 160 ppi) multitouch sin lapicitos !!!
* La pantalla gira (vertical o apaisada) automáticamente
* Mac OS X + Safari + Mail !!!

En Europa tendremos que esperar hasta después de verano o sea que ya podemos empezar a ahorrar los 400 # que costará, o pasar de todo y comprarlo en USA o ASIA ... pero lo queremos YA!!!!
Para terminar basta con citar al gurú jobs citando un famoso jugador de hockey (conocido en su casa) :
"yo patino hacia donde va el disco, no hacia done esta".
Amen
Ludo out
ps. alguien quiere un Palm Treo 650 baratito oiga!!!

lunes, enero 08, 2007

Musica contemporanea


On es crea la música contemporània ? Als conservatoris? A les sales per a audiències selectes on s'escolta jazz experimental? Em sembla que no. La música contemporània és la música que escolta i canta la gent, aquella que no s'oblida i es recorda amb carinyo. D'aquesta categoria en podem treure la música de radio fórmula, que s'adopta per saturació i afortunadament s'oblida al cap de poc i només es recorden les 4 cançons cridades a ser "Olides Goldies" ....
Aqui us faig dues propostes de música contemporània que segur que coneixereu aquells quisàpigeu quí és en Guybrush Threepood (i perquè els pollastres de goma funcionen tant d'anada com de tornada)
Ludo Out

sábado, enero 06, 2007

Croniques d'en Ludo: El Caire


El Caire, ,القاهرة AL-Qā*hira , la ciutat triomfant... wow. Com explicar-vos una mica sobre El Caire... millor citar de forma abusiva però justificada al, gran Neal Stephenson (segons l'Uri Nieto el Steve Vai de la literatura) ...

Bé, El Caire era una espècie de complice del que allí succeïa. Era prou gran com per a empassar-se a un exercit, i prou sàvia per a comprendre qualsevol pla, i prou antiga per a haver sobreviscut a pobles, nacions i religions. Així que allí no podia passar gens sense el consentiment de la ciutat. (Neal Stephensonn "La confusió" volum 2 del cicle barroc , primera part, edicions B colecció Nova nº178 pàgina 268)
El Caire es desparrama a banda i banda del Nil a la vora del delta (en el qual es troben ciutats tan llegendàries com Alexandria oRoseta ), és a dir, fa de frontissa entre els dos Egiptes, el fèrtil delta del nord i el Nilo del sud ... que s'estén fins a la presa de Aswan que inunda amb el llac Nasser el nord de Nubia.

El Caire va fagocitant els pobles ( cuitats!!) dels seus voltants integrant-los en una mega urbs de 60 x 40 kilometros... La població efectiva d'aquesta mega àrea urbana és de 40 milions de persones i uns quants camells.

Fins i tot si Jack no hagués sabut ( ...) que Egipte era el país més antic del món, d'hauria adonat després d'unes hores de lent passeig pels carrers del Caire. Ho veia en les cares de la gent, que eren una barreja de totes les races del les quals havia sentit a parlar i altres de les quals no. Cada rostre contava tantes històries com totes una galera plena d'esclaus. El mateix amb les cases, que estaven construïdes part en pedra, part en fusta, tan antigues i retorçades que semblaven petrificades, i en la seva majoria de maons fabricats a mà toscament cuits, algunes amb aspecte d'haver vist passar A Moisés. Es derrocaven tants edificis com es construïen, el que era raonable, ja que tot l'espai estava ja ocupat, i l'única cosa que es podia fer era desplaçar els materials d'un costat a altre(...). Fins i tot les Piràmides tenien un aspecte dentat com si les estiguessin usant com pedrera.(Neal Stephensonn "La confusió" volum 2 del cicle barroc , primera part, edicions B colecciño Nova nº178 pàgina 269)

Seguiré contant coses sobre El Caire i Egipte en el futur. Però ara us deixo amb un enllaç a les fotos que he tret del Caire (sense incloure les Piràmides que vindran en altre àlbum )
Fins a llavors Ludo out

IMG_2304