Ara publico a Mossegalapoma.cat

Ep!
A partir d'ara escriuré les meves entrades de blog en català a Mossegalapoma.cat, i continuaré escrivint en castella a Orangoodling.

martes, marzo 06, 2007

Codi deonotògic per l'ensenyament de programari lliure


Els responsables del Màster en Enginyeria del Programari Lliure de la universitat de Lleida, han creat Codi Deontològic per regir-se.
Un codi deontològic s'estableix com el conjunt de principis i regles ètiques que inspiren i guien la conducta d'un professional.
Poeu trobar el document original a http://www.eup.udl.es/infoacad/master_pl/codi_deontologic.pdf
i us en recomano llegir el preàmbul.

1. Els aspectes socials i positius que han caracteritzat el programari lliure, com són la llibertat a escollir, el criticisme, la col·laboració i la solidaritat, han d'impregnar el caràcter del màster en totes les seves vessants, i han de ser igualment traslladats a l'alumne
2. El docent ha d'informar i conèixer el marc legal en el que ens movem, i en cap cas, incentivar i/o justificar cap mena de pràctica il·legal, particularment en aquells aspectes referents a la còpia, distribució i alteració de propietat intel·lectual.
3. Les dades i els estudis objectius guiaran qualsevol judici de valor que s'emeti sobre la qualitat de les eines, sistemes i/o màquines
4. Tota documentació lliurada o sol·licitada a l'alumne haurà de ser en formats oberts, garantint així la independència de l'aplicació i la llibertat a escollir les eines més adients
5. La docència que empri programari de suport s'impartirà emprant eines de codi obert, de manera que tot treball requerit a l'alumne ha de poder-se realitzar emprant eines i sistemes de codi obert, assegurant que l'alumne disposa allà on sigui de les eines i sistemes necessaris
6. D'igual forma, i d'acord amb el punt anterior, el professorat i el centre vetllaran perquè les instal·lacions informàtiques a disposició de l'alumne disposin de les eines i sistemes de codi obert adients per dur a terme les tasques encomanades
7. Tot material docent elaborat pel professorat del màster i destinat al màster haurà de ser publicat sota les condicions d'una llicència no restrictiva, com per exemple Creative Commons, i així haurà de figurar tant en els propis continguts com en els camps d'informació que el campus digital disposa a tal efecte
8. Els treballs final de carrera que resultin en generació de codi seran lliurats amb una llicència acceptada per la FSF (Free Software Foundation), tal i com contempla la secció IV.2 de la “Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida”.

Tot i que em congratulo de la idea i m'agrada força el codi, no puc dir que subscribeixi al 100% el codi, en especial el punt 2 que és excessivament políticament correcte. No crec que un codi ètic hagi de sotmetre's a la legalitat, donat que la ètica i les lleis no estan necessàriament de la mateixa part. Les lleis s'han de poder analitzar estudiar, debatre, interpretar i posar en dubte la seva adequació ètica. I en dir : " i en cap cas, incentivar i/o justificar cap mena de pràctica il·legal, particularment en aquells aspectes referents a la còpia, distribució i alteració de propietat intel·lectual." estem fent un "pre-emptive strike" a qualsevol debat relatiu aquesta temàtica.... Quan s'aprovin les lleis sobre patents de programari tampoc podrem escriure programes que les infringeixin?

Saludo i felicito la iniciativa, alhora que lamento la manca de coratge

Ludo out

No hay comentarios: