Ara publico a Mossegalapoma.cat

Ep!
A partir d'ara escriuré les meves entrades de blog en català a Mossegalapoma.cat, i continuaré escrivint en castella a Orangoodling.

jueves, junio 07, 2007

Usos educatius del wiki: patrons de disseny educatiu

Traduit de http://edwiki.org/mw/index.php/Design_Patterns_for_EduWikis

i a la vostre disposició si hi voleu contribuir a Aqui

Usos educatius del wiki

Els patróns de disseny son com els patrons de rova. Perfilen solucions particulars a situacions particulars i poden ser alterats per adaptar-los particularitats de cada entorn.
Aquí presentem alguns patrons que ens condueixen a usar wikis.

Patró de disseny
Quan cal usar-lo
Accions dels participants
Micropedia

Una versió reduïda i focalitzada de Wikipedia. El rang del contingut es restringit a un domini pre-definit. Cada entrada es una definició o com a mínim una descripció d'una entitat. Exemple: EdGamesWiki o Wiki ASAI
Dins una organització, una micropedia pot ser una forma de capturar coneixement específic pels interessos de la organitzazió. En un curs, una micropedia pot organitzar la recerca bibliogràfica dels estudiants i servir, en si mateixa, com a material de referència quan arriba a cert tamany.Els participants contribueixen amb noves entrades o fent aportacions a entrades d'altres participants. Les dades poden provenir de fonts externes o els participants poden usar les entrades per capturar i comunicar el seu pròpi coneixement.
FAQ

Es semblant a una micropedia en el fet que el tema a cobrir es habitualment concret. Estructural ment, en canvi, el wiki s'organitza al voltant de preguntes i respostes.
Útil organitzar i sintetitzar conceptes complexos o coneixement procedimental distribuït de forma no uniforme entre els participants. També es pot usar per a organitzar activitats d'investigació d'aprenentatge auto dirigitEls participants generen tant preguntes com respostes. La generació de respostes s'ha de gratificar d'alguna manera, sigui explícitament(amb qualificacions) o per reconeixement de vàlua. Les preguntes s'han d'anar reformulant a mesura que augmenta el nivell de coneixement del problema.
Document de consens

Creació col.laborativa d'un document que reflexa l'acord de grups que parteixen de punts de vista prou oposats i objectius divergents. Cal que sigui conduit en un escenari amb descripció de rols i un plan per assignar rols.
Usat per estudiar i resoldre situacions conflictives. Per Exemple tractats de pau, acords de fusió i redacció de contractes, o especificacions requisits de projectes.Els participants generen esborranys on estipulen el seu punt de vista. Llegeixen els esborranys de les altres parts i van editant en ordre el document final durant diverses iteracions fins arribar a un consens. S'ha de prendre precaucions per evitar col.lisions en les edicions del document.
Història canviant

(traducció siu generis de Branching story)Consisteix en escriure una hisòria col.lectivament. Un revival de les noveles canviants que es van posar d emoda fa 25 anys. La història comença amb un escenari i situació inicial seguit d'una sèrie d'enllaços (interns wiki) en funció de les opcions que pot triar el lector per determinar que succeirà a continuació
Es pot usar per intensificar l'estudi d'un paratge i període històric o per practicar i desenvolupar l'escriptura creativa. Els participants generen pàgines a partir d'un punt de partida. Pot començar amb grans grups que es van tornant més petits a mesura que cada subgrup es fa càrrec d'una branca de la història.
Arbre de simulació

Estructuralment semblant a una història canviant amb la diferència que els elements essencials d'una història (conflicte i resolució) no existeixen.
Es poden usar per simular les eleccions fetes per individuus en situacions complexes amb múltiples opcions possibles. Exemples: reacció davant emergències, situacions socipolítiques, conflictes inter-personals. també es pot usar en un context de gestió del coneixement modelar coneixement exepert.Els participants generen opcions a partir d'una situació inicial i especulen sobre les conseqüències. Han de dissenyar opcions que no siguin trivials, i així altres puguin jugar amb la simulació com a entorn d'aprenentatge.
Granja de formigues

És una simulació d'un espai i temps seleccionats amb diversos actors. Es com una història canviant però no hi ha un sol protagonista. Com un joc de rol en grup jugant totes les partides possibles o plausibles.
Util per millorar la comprensió d'aspectes d'una cultura, era o situació.Els participants han de desenvolupar una serie d'opcions i les seves conseqüències per a un sol personatge, mentre es coordinen amb altres participants que treballen amb altres personatges. El professor ha de vetllar perquè les branques es s'entremesclin fins a un cert nivell.

No hay comentarios: